Organisationsutveckling

Behöver din organisation en väckning, en förändringsdiskussion eller en grundläggande process om mission och verksamhet?

Med 25 års erfarenhet av organisationer, både som ledare/ordförande, styrelsemedlem och tjänsteman erbjuder Adekvat allt från enskilda samtal om korrigeringsrörelser till hela förändrings- och omstöpningsprocesser.

Organisationsutveckling

Behöver din organisation en väckning, en förändringsdiskussion eller en grundläggande process om mission och verksamhet?

Med 25 års erfarenhet av organisationer, både som ledare/ordförande, styrelsemedlem och tjänsteman erbjuder Adekvat allt från enskilda samtal om korrigeringsrörelser till hela förändrings- och omstöpningsprocesser.