Presentation

Martina Harms-Aalto startade kommunikations- och innehållsföretaget Adekvat för att kunna dela med sig av erfarenhet och strategiskt tänk från de branscher och uppgifter hon arbetat med hittills.

Med en magisterexamen i litteratur och nordiska språk har hon arbetat som journalist, lärare, kommunikationschef, minister-medarbetare, avdelningschef, innehållsdirektör och verksamhetsledare.

I sina förtroendeuppdrag har hon varit ordförande för Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation, styrelsemedlem i stora och mindre fonder, företag och städer, stadsfullmäktige och kyrkofullmäktige och samhällsaktiv i fler mindre sammanhang.

Till de senaste årens mediaproduktioner hör videoklippserien Molempi parempi 1&2

I korthet betyder det här verksamhet på de flesta av samhällets områden. Det är från den kunskapsbasen hon kommer att kunna ge dig Adekvat hjälp med det du behöver.

CV

Maria Martina Harms-Aalto

Född 1963 i Helsingfors, bosatt i Helsingfors
Studentexamen Gymnasiet Grankulla Samskola 1982
FM 1991, Helsingfors universitet (utbildningsprogrammet för konstforskning; svensk litteratur, nordiska språk, pedagogik)

Vikariat och inhopp vid Vasabladet, Radio Mellannyland och Aktuellt 1982 – 1991 Redaktör vid Aktuellt, svenska nyhetsredaktionen, (YLE) 1991-2003 Kommunikationschef vid Svenska folkpartiet 2004-2005
Frilansredaktör 2006 (omläggningen av Medborgarbladet)

Specialmedarbetare för kulturminister Stefan Wallin oktober 2007 – december 2009 Programchef, Magma-akademin, Tankesmedjan Magma januari 2010 – 2013 (vid sidan av ordinarie tjänst fr 2011)
Utvecklingschef, Helsingfors universitet; rektors kansli, Svenska ärenden 2011- 2014 Innehållsdirektör KSF Media 2014-2015

Verksamhetsledare Samarbetsforum (Finlandssvenskt samarbetsforum rf) 2016 –

Förtroendeuppdrag:
Ordförande för Finlands svenska Marthaförbund 1997-2005
Medlem i Grankulla stadsfullmäktige 2000 – 2012
(gruppordförande 2002 – 2004)
Stadsstyrelsen 2004 – 2012 , dess viceordförande 2008 – 2012
(gruppordförande 2008 – 2012)
Ordförande för personalsektionen 2010 – 2012
Ordförande för svenska sektionen för utbildning och småbarnspedagogik, Helsingfors 2017 –

Styrelsemedlem i Svenska kulturfonden 2002 – 2005
Styrelsemedlem i Hufvudstadsbladet Ab 2005 – 2008
Styrelsemedlem i KSF Media 2008 – 2014
Styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo akademi 2009-2011, 2019-

Medlem i planeringskommissionen för försvarsinformation 2007 – 2011
Medlem i den av statsrådet tillsatta nationella beredskapskommittén (Hallberg-kommittén) 2010 Medlem i delegationen för Stiftelsen Åbo Akademi 2001 –

Södra Finlands militärlän; regional LV försvarskurs, september 2006

Hedersmedlem av Marthaförbundet 2005
Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden 2012

Medlem i styrelsen för föreningen Folkhälsan i Grankulla 2008 – 2013
Medlem i styrelsen för Grankulla musikfest 2010 – 2014
Arbetande ledamot vid Samfundet Folkhälsan 2013 –
Medlem i Helsingfors universitets svenska delegation 2015 –

Språkkunskaper:

Svenska (modersmål),
Finska, utmärkta kunskaper (Stora språkprovet 2009)
Engelska, goda muntliga och skriftliga kunskaper

Presentation

Martina Harms-Aalto startade kommunikations- och innehållsföretaget Adekvat för att kunna dela med sig av erfarenhet och strategiskt tänk från de branscher och uppgifter hon arbetat med hittills.

Med en magisterexamen i litteratur och nordiska språk har hon arbetat som journalist, lärare, kommunikationschef, minister-medarbetare, avdelningschef, innehållsdirektör och verksamhetsledare.

I sina förtroendeuppdrag har hon varit ordförande för Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation, styrelsemedlem i stora och mindre fonder, företag och städer, stadsfullmäktige och kyrkofullmäktige och samhällsaktiv i fler mindre sammanhang.

Till de senaste årens mediaproduktioner hör videoklippserien Molempi parempi 1&2

I korthet betyder det här verksamhet på de flesta av samhällets områden. Det är från den kunskapsbasen hon kommer att kunna ge dig Adekvat hjälp med det du behöver.

CV

Maria Martina Harms-Aalto

Född 1963 i Helsingfors, bosatt i Helsingfors
Studentexamen Gymnasiet Grankulla Samskola 1982
FM 1991, Helsingfors universitet (utbildningsprogrammet för konstforskning; svensk litteratur, nordiska språk, pedagogik)

Vikariat och inhopp vid Vasabladet, Radio Mellannyland och Aktuellt 1982 – 1991 Redaktör vid Aktuellt, svenska nyhetsredaktionen, (YLE) 1991-2003 Kommunikationschef vid Svenska folkpartiet 2004-2005
Frilansredaktör 2006 (omläggningen av Medborgarbladet)

Specialmedarbetare för kulturminister Stefan Wallin oktober 2007 – december 2009 Programchef, Magma-akademin, Tankesmedjan Magma januari 2010 – 2013 (vid sidan av ordinarie tjänst fr 2011)
Utvecklingschef, Helsingfors universitet; rektors kansli, Svenska ärenden 2011- 2014 Innehållsdirektör KSF Media 2014-2015

Verksamhetsledare Samarbetsforum (Finlandssvenskt samarbetsforum rf) 2016 –

Förtroendeuppdrag:
Ordförande för Finlands svenska Marthaförbund 1997-2005
Medlem i Grankulla stadsfullmäktige 2000 – 2012
(gruppordförande 2002 – 2004)
Stadsstyrelsen 2004 – 2012 , dess viceordförande 2008 – 2012
(gruppordförande 2008 – 2012)
Ordförande för personalsektionen 2010 – 2012
Ordförande för svenska sektionen för utbildning och småbarnspedagogik, Helsingfors 2017 –

Styrelsemedlem i Svenska kulturfonden 2002 – 2005
Styrelsemedlem i Hufvudstadsbladet Ab 2005 – 2008
Styrelsemedlem i KSF Media 2008 – 2014
Styrelsemedlem i Stiftelsen för Åbo akademi 2009-2011, 2019-

Medlem i planeringskommissionen för försvarsinformation 2007 – 2011
Medlem i den av statsrådet tillsatta nationella beredskapskommittén (Hallberg-kommittén) 2010 Medlem i delegationen för Stiftelsen Åbo Akademi 2001 –

Södra Finlands militärlän; regional LV försvarskurs, september 2006

Hedersmedlem av Marthaförbundet 2005
Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden 2012

Medlem i styrelsen för föreningen Folkhälsan i Grankulla 2008 – 2013
Medlem i styrelsen för Grankulla musikfest 2010 – 2014
Arbetande ledamot vid Samfundet Folkhälsan 2013 –
Medlem i Helsingfors universitets svenska delegation 2015 –

Språkkunskaper:

Svenska (modersmål),
Finska, utmärkta kunskaper (Stora språkprovet 2009)
Engelska, goda muntliga och skriftliga kunskaper